Wszyscy jesteśmy w drodze…

Wszyscy jesteśmy
w drodze…

O mnie

Nie jestem sztampowym terapeutą / coachem / pedagogiem – jestem Twoim TOWARZYSZEM w drodze do ZMIAN jakich chcesz dokonać w Twoim życiu.

Przeżyłam wiele wzlotów i upadków, by dojść do miejsca w którym dzisiaj się znajduję i jestem gotowa podzielić się z Tobą moją wiedzą teoretyczną / kierunkową i doświadczeniem życiowym i zawodowym.
Cechuje mnie łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi – niezależnie od ich wieku i statusu społecznego. To ważny aspekt zarówno w moim życiu prywatnym jak i zawodowym.

Lubię podejmować trudne wyzwania i jestem elastyczna w swoich działaniach. Wierzę, że tylko autentyczny, empatyczny i bezwarunkowo akceptujący kontakt pozwala osobom pozostającym w relacji coachingowej/terapeutycznej zmierzyć się z celami/problemami i przepracować je.

Wytworzenie więzi i zaufania to podstawa by móc odkryć bariery i ograniczenia jakie stoją na drodze do cieszenia się nową jakością życia i korzystania z pełni swojego potencjału. Pracuję w nurcie integratywnym tzn. łączącym różne metody i techniki w zależności od zgłaszanego problemu.

Bardzo istotne jest dla mnie zapewnienie dyskrecji i pełnego bezpieczeństwa.

Moje Kwalifikacje

Najważniejsze elementy mojej edukacji oraz uzyskane przeze mnie w jej ramach kwalifikacje:

  • Studia licencjackie w specjalności pedagogika rodzinna i opiekuńczo wychowawcza (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie)
  • Studia magisterskie w specjalności pedagogika resocjalizacyjna (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
  • Studia magisterskie w specjalności psychopedagogika z profilaktyką społeczną (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
  • Ukończenie 2-letniego szkolenia (z praktyką w pełnym wymiarze czasu pracy) z zakresu specjalista psychoterapii uzależnień realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 kwiecień 2019 w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia (Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ w Krakowie) – w trakcie certyfikacji
  • Dodatkowe kursy i warsztaty szkoleniowe (np. teatr interaktywny, drama, e-MOC Ja w komunikacji)